Fabrica de Emoții București | Schimbă locația

1. Termeni generali

Prezentul document conținând termenii și condițiile de utilizare ale site-ului www.fabricadeemotii.ro și sub-domeniile lui (denumit în continuare „Termeni și Condiții”) stabilește care sunt condițiile în care orice persoană poate vizita ori accesa site-ul www.fabricadeemotii.ro și sub-domeniile lui, ori poate utiliza în orice mod serviciile oferite prin intermediul Site-ului. 

Acești Termeni și Condiții se completeaza cu Politica de confidentialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal și cu Politica Cookie.

În înțelesul Termenilor și Condiţiilor:

  • „Site” înseamnă în continuare site-ul de internet www.fabricadeemotii.ro și sub-domeniile lui;
  • „Administratorul Site-ului” înseamnă în continuare SC FABRICA DE EMOTII SRL, cu sediul în Strada Sevastopol 14A, Tronson 2, Cod postal 010992, Sectorul 1, București, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/2624/2021, CUI RO43735871, email office[at]fabricadeemotii.ro;
  • „Serviciul” înseamnă orice serviciu oferit pe Site, și/sau orice modul sau componentă a acestuia;
  • „Utilizatorul” înseamnă în continuare orice persoană care vizitează sau accesează Site-ul, care își crează cont pe Site sau care dorește să utilizeze în orice mod sau utilizează efectiv Serviciul. 

Neacceptarea acestor Termeni și Condiții ori a oricărei prevederi din aceștia, astfel cum aceștia sunt formulate în prezentul act, atrage obligația Utilizatorului de a înceta de îndată accesarea Site-ului; accesarea sau vizitarea în continuare a Site-ului, a oricărei pagini din acesta și / sau utilizarea Serviciului, precum și a oricărei componente a acestora constituie o acceptare în întregime și necondiționată a Termenilor și Condițiilor și a oricărei prevederi din aceștia. 

Prin înregistrare Utilizatorul acceptă în întregime și necondiționat prevederile acestor Termeni și Condiții și înțelege să utilizeze Serviciul în strictă conformitate cu acestea. Utilizatorii înțeleg și acceptă că utilizarea precum și orice accesare sau vizitare în continuare a Site-ului, a oricărei pagini din acesta și / sau utilizarea Serviciului, precum și a oricărei componente a acestora constituie o acceptare în întregime și necondiționată a Termenilor și Condițiilor și a oricărei prevederi din acestea; neacceptarea Termenilor și Condițiilor de către Utilizatorii menționați mai sus atrage obligăția acestora de a înceta de îndată accesarea Site-ului

2. Politica de livrare

Dupa efectuarea plății, serviciile asociate abonamentulului selectat sunt disponibile în contul creat.

Plata se efectuează prin debitarea automată a cardului bancar, pe care îl introduceți după ce ați fost de acord să bifați căsuța corespunzătoare formulei “Sunt de acord cu utilizarea cardului pentru plăți lunare recurente“.

Plata se procesează printr-un procesator de plăți electronice avizat conform legislației în vigoare. 

În cazul în care abonamentul este activ, se poate renunța oricând la plata abonamentului, pentru aceasta fiind necesar ca utilizatorul să acceseze contul și să anuleze plata automată, din secțiunea “Abonament“.

În cazul în care contul este inactiv, nici abonamentul nu mai este activ și este anulată automat plata abonamentului.

3. Politica de retur

Serviciile FABRICA DE EMOTII

2. Drepturile asupra conținutului site-ului

Conținutul și elementele de grafică ale Site-ului, inclusiv dar fără a se limita la acestea, întreg conținutul în format text și orice alt material, transmis sub orice formă de și către Utilizatori (prin vizualizare directă pe Site, prin newslettere sau prin orice alte materiale legate direct sau indirect de Site) aparțin Administratorului Site-ului și partenerilor săi și reprezintă conținutul Site-ului

Prin derogare de la prevederea precedentă nu aparțin Administratorului Site-ului sau partenerilor săi acele materiale pentru care pe Site s-a indicat un alt titular de drepturi, ori un alt deținător sau o altă sursă, și nici opiniile și/ sau comentariile de orice fel exprimate de Utilizatorii Site-ului postate pe Site sau față de Conținutul Site-ului în general. 

În cazurile în care Conținutul Site-ului, indiferent de zona în care se află în Site și indiferent de tip este preluat de Administratorului Site-ului de la alți producători / emitenți de conținut sau materiale în fomat text, imagine, grafică, secvențe video, dar fără a se limita la acestea, o asemnenea preluare se realizează cu respectarea prevederilor legale și regulilor incidente în asemenea cazuri. 

Utilizatorii înțeleg și acceptă că toate informațiile, datele, materialele postate pe Site au doar un caracter informativ și orientativ, și că Administratorul Site-ului nu poate fi tras la răspundere în niciun caz și în niciun mod pentru veridicitatea și validitatea Conținutului Site-ului, sau pentru orice efect juridic decurgând din utilizarea acestuia. 

Utilizatorii se obligă să respecte toate drepturile de autor și drepturile conexe acestuia și orice alte drepturi de proprietate intelectuală pe care Adminstratorul Site-ului și partenerii săi le dețin asupra / în legătură cu Site-ul, Conținutul acestuia, Serviciul, orice modul sau componenentă a acestora sau în legătură cu utilizarea acestora. Utilizatorii înțeleg și acceptă că în cazul încălcării a vreunei din prevederile de mai sus în orice măsură, vor putea fi trași la răspundere față de autorii / proprietarii Conținutului Site-ului

Conținutul Site-ului, indiferent de zona în care se află în Site și indiferent de tip, poate fi utilizat exclusiv în scopuri personale, definite potrivit prezentului document că fiind scopuri pur necomerciale, fără nicio intenție directă ori indirectă privind obținerea de profituri sau câștiguri de orice fel dintr-o asemenea utilizare. Orice utilizare de conținut de către terțe persoane în orice alte scopuri decât cele personale se poate face numai cu acordul scris, expres și prealabil al Administratorului Site-ului

Este interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuția totală sau parțială, integrală sau modificată a conținutului acestui Site sau a oricărei părți a acestuia efectuate în orice alte scopuri decât cele personale; Administratorul Site-ului își rezervă dreptul de a acționa în instanța orice persoană și / sau entitate care încalcă în orice mod prevederile de mai sus. Cererile de utilizare a conținutului Site-ului în orice scopuri decât cele personale pot fi trimise la adresa: SC FABRICA DE EMOTII SRL, cu sediul in Strada Sevastopol 14A, Tronson 2, Cod postal 010992, Sectorul 1, București; cu mențiunea „Pentru echipa FABRICA DE EMOTII SRL” sau prin oricare dintre modalitățile indicate la pagina de contact a Site-ului.

Orice persoană care expediază în orice mod informații ori materiale către Site își asumă obligația de a nu prejudicia în nici un mod drepturile de autor pe care o terță persoană le-ar putea invocă în legătură cu materialele și informațiile transmise în orice mod către Site, iar persoanele care expediază în orice mod informații ori materiale înțeleg și acceptă că încălcarea în orice mod a acestei obligații nu poate angaja în niciun mod răspunderea Administratorului Site-ului, ci numai răspunderea persoanelor respective. 

Utilizatorii care expediază în orice mod informații ori materiale către Site sunt de acord să cedeze exclusiv, pe termen nelimitat și pe toate teritoriile, în momentul trimiterii acestora către Administratorul Site-ului, toate drepturile de utilizare, adaptare, modificare și/ sau retransmitere a conținutului cu care contribuie sau postează pe Site. Administratorul Site-ului nu poate fi considerat responsabil pentru eventualele prejudicii cauzate de conținutul postat sau încărcat pe site sau în oricare din modulele acestuia (cum ar fi, dar fără a se limita la formularul de comandă sau mini-consultație) pe Site de către orice persoană, indiferent din ce secțiune, serviciu sau facilitate face parte respectivul conținut. 

Orice persoană care expediază în orice mod informații, comentarii, opinii, ori materiale către Site își asumă obligația de a nu prejudicia în nici un mod pe ceilalţi Utilizatori prin informaţiile, comentariile şi materiaele expediate, şi acceptă şi înţeleg că ei sunt singurii care pot fi traşi la răspundere pentru veridicitatea, validitatea, corectitudinea informaţiilor, comentărilor, opiinilor şi materialelor, incluzând dar fără a se limita la consecinţele juridice în legătură cu utilizarea lor. 

Este strict interzisă încarcarea pe Site a oricărui conținut, incluzând materiale, comentarii, imagini, secvențe video, dar fără a se limita la acestea, care au un limbaj obscen sau vulgar, conțin texte ilegale, amenințătoare, abuzive, indecente, mesaje rasiste, șoviniste ori care ar putea discrimina orice persoane în orice mod, sau care ar încalcă orice alte drepturi și libertăți ale omului potrivit legislației în vigoare. 

Utilizatorii înțeleg și acceptă că în cazul încălcării în orice mod și în orice măsură a oricărora din prevederile Termenilor și Condițiilor, Administratorul Site-ului va putea opta în mod discreționar pentru nepublicarea oricaruri conținut expediat de Utilizator în vederea postării către Site ori pentru modificarea în orice mod a unui asemenea conținut, fără niciun fel de atenționări sau notificări prealabile și fără a fi necesare orice alte formalități în acest sens. 

Utilizatorii înțeleg și acceptă că Site-ul le oferă doar o platforma de informare și comunicare și că doar ei singuri răspund pentru orice materiale, date și informații postate pe Site indiferent de formă și partea în care apar (de exemplu blog, avatar, comentarii etc., dar fără a se limita la acestea) și pentru orice efecte juridice și / sau comerciale derivând din acestea. 

3. Legătură cu alte site-uri

Utilizatorii înțeleg și acceptă că Site-ul poate conține legături sau trimiteri către alte site-uri de internet, inclusiv site-uri personale (bloguri), site-urile furnizorilor de produse și/sau servicii către care trimit banerele publicitare postate pe Site ori microsite-uri publicitare, dar fără a se limita la acestea, care sunt considerate de Administratorul Site-ului utile în legătură cu Conținutul Site-ului, dar care nu se află sub controlul sau îndrumarea sa. 

Administratorul Site-ului este absolvit de orice răspundere în ceea ce privește conținutul sau opiniile exprimate pe toate site-urile de internet mai sus menționate, precum și corectitudinea și exactitatea acestora, iar Utilizatorii înțeleg și acceptă că aceste site-uri de internet nu sunt monitorizate, controlate sau verificate în orice mod de către Administratorul Site-ului. Includerea unei legături sau trimiteri către alte site-uri de internet nu implică aprobarea în vreun fel a acestora de către Administratorul Site-ului. În momentul în care Utilizatorii accesează aceste site-uri de internet, ei o fac pe riscul lor, cunoscând că utilizarea serviciilor oferite de aceste site-uri este supusă condițiilor stabilite de administratorii acestor site-uri. 

4. Limitarea răspunderii

Administratorul Site-ului nu își asumă obligăția și nu garantează implicit sau expres pentru conținutul de orice fel al Site-ului, sau pentru întreg conținutul oferit de către Utilizatori. Administratorul Site-ului va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratețea și încrederea în Site și va încerca să corecteze erorile și omisiunile cât mai repede posibil. 

Administratorul Site-ului nu oferă niciun fel de garanții sau răspundere pentru Conținutul Site-ului și în nicio situație nu poate fi făcut răspunzător pentru nicio pierdere sau prejudiciu ce ar putea rezultă din utilizarea oricărei parte, secvență, modul al Conținutului de pe Site sau din imposibilitatea utilizării acestuia, indiferent de cauza acesteia, ori din interpretarea eronată a oricăror prevederi ale Conținutului Site-ului

Utilizatorii înțeleg și acceptă că funcționarea Site-ului poate fi afectată de anumite condiții obiective, precum și că orice servicii oferite prin intermediul Site-ului sunt oferite potrivit principiului „așa cum sunt”, „așa cum sunt disponibile”, iar Utilizatorii folosesc aceste servicii pe riscul lor. În consecință, Administratorul Site-ului nu poate fi tras la răspundere nici cu privire la orice informații și date din Conţinutul Site-ului, inclusiv dar nu numai cele privind textul, imaginile, secvențele video, avatarurile, blogurile, sau orice altă activitate legată de utilizarea, precum și niciun alt efect juridic derivând din acestea. 

Utilizatorii înțeleg și acceptă că Administratorul Site-ului este absolvit de orice răspundere în eventualitatea producerii oricărei opriri, întreruperi, ingreunări, disfuncționalități sau erori în funcționarea Site-ului precum și în orice situație în care nu ar dovedi cert că orice erori sau probleme de natură tehnică din cele menționate mai sus se datorează în mod direct și exclusiv culpei grave a Administratorului Site-ului

În mod expres, Utilizatorii înțeleg și acceptă că Administratorul Site-ului este absolvit de orice răspundere pentru orice fel de daune directe, indirecte, incluzând dar fără a se limita la pierderi de profit, văd comercial sau alte pierderi intangibile, rezultate din utilizarea Conținutului Site-ului în orice mod sau orice efecte juridice derivând din această. 

Utilizatorii înțeleg și acceptă că Administratorul Site-ului este absolvit de orice răspundere pentru mesajele publicitare postate pe Site sau prin intermediul Serviciului, precum și pentru bunurile sau serviciile furnizate de către autorii acestor mesaje publicitare. 

În cazurile de forță majoră Administratorul Site-ului și / sau operatorii, directorii, angajații, subunitățile, sediile secundare și reprezentanții săi, sunt exoneraţi total de răspundere. Cazurile de forță majoră includ, dar nu se limitează la acestea, erori de funcționare ale echipamentului tehnic al Administratorului Site-ului, lipsa funcționarii conexiunii la internet, lipsa funcționarii conexiunilor de telefon, virușii informatici, atacurile informatice de orice fel și interferarea cu programe informatice malițioase, accesul neautorizat în sistemele Site-ului, erorile de operare, greva etc. 

Utilizatorii sunt de acord să protejeze, să asigure și despăgubească integral pe Administratorul Site-ului și / sau pe operatorii, directorii, angajații, subunitățile, sediile secundare și reprezentanții săi de și împotriva oricăror cereri, pretenții, acțiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzând, fără nici un fel de limitare, onorariile avocaților, experților și consultanților sau executorilor, taxe judiciare, notariale sau de executare), cheltuieli, judecați, decizii, amenzi, regularizari sau alte obligații rezultate sau relaționate cu orice altă acțiune a Utilizatorului în legătură cu utilizarea necorespunzătoare a Serviciului/ Site-ului sau orice alt aspect în legătură cu Serviciul/ Site-ul

5. Legea aplicabilă. Litigii

Drepturile și obligațiile Utilizatorilor și ale Administratorului Site-ului, prevăzute de Termeni și Condiții, precum și toate efectele juridice pe care le produc Termenii și Condițiile vor fi interpretate și guvernate în conformitate cu legea română în vigoare. Orice litigiu născut din sau în legătură cu Termenii și Condițiile va fi soluționat pe cale amiabilă. În caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul va fi soluționat de către instanța judecătorească română competență aflată în rază teritorială a municipiului București.

6. Modificarea termenilor și condițiilor

Administratorul Site-ului are dreptul de a modifică oricând și în orice mod oricare dintre prevederile din Termeni și Condiții sau Termenii și Condițiile în întregime, fără nici o notificare prealabilă și fără a fi obligat să îndeplinească vreo altă formalitate față de Utilizatori. Orice modificare va fi considerată că fiind acceptată deplin și necondiționat de către oricare dintre Utilizatori prin simplă utilizare sau accesare a oricărei facilități oferite de Site sau de Serviciu, ori prin accesarea Site-ului, intervenite oricând după operarea modificării, iar neacceptarea oricărei modificări atrage obligăția respectivului Utilizator de a înceta de îndată accesarea Site-ului și / sau utilizarea în orice mod a Serviciului.

Data ultimei actualizări: Martie 2023.